Новини

ФАУ наполягає на врахуванні позицій бізнесу при доопрацюванні законопроєкту «Про захист рослин»

ФАУ наполягає на врахуванні позицій бізнесу при доопрацюванні законопроєкту «Про захист рослин»

Укладення Україною Угоди про партнерство і співробітництво з ЄС створили належні передумови для гармонізації українського законодавства з правом Європейського союзу. Дана Угода розглядає гармонізацію як важливу умову зміцнення економічних зв’язків між сторонами, створення однакових правових умов для суб’єктів співробітництва між Україною та ЄС.«Метою Угоди є сприяння створенню належних умов для ведення бізнесу та удосконалення регуляторного середовища, тож вона не повинна стати підставою для ухвалення такого законодавства, що буде нести загрози розвитку українському бізнесу, свободі підприємницької діяльності, зростанню рівня корупційних ризиків та дисбалансу повноважень через впровадження в законодавстві політики регуляції, що практично робить необмеженими повноваження державних компетентних органів», – наголошує президент Фітосанітарної асоціації України (ФАУ) Олександр Божко.ФАУ засвідчує свою безперечну підтримку гармонізації законодавства України з правом Європейського союзу, директивами та регламентами ЄС, а також вбачає важливість першочерговій імплементації положень Регламенту ЄС № 625/2017 про офіційні контрольні перевірки та іншу офіційну діяльність та Регламенту ЄС № 2016/2031 про заходи захисту від шкідників рослин в новому проєкті закону №4600 «Про захист рослин».

ФАУ також очікує, що інтеграція європейських норм в проєкт закону «Про захист рослин» забезпечить збалансованість між правами та обов’язками суб’єктів підприємницької діяльності та органами державної влади. Саме таку збалансованість, що формує систему управління економікою на засадах саморегулювання та має на меті розмежування повноважень між органами державної влади і суб’єктами господарювання, за принципом побудови системи співрегулювання (уповноваження на здійснення офіційних заходів, у тому числі заходів державного нагляду та контролю).

27 травня Мінекономіки за участю Фітосанітарної асоціації України та ГО «Бізнес Варта» було проведено обговорення проєкту закону «Про захист рослин», а також частини запропонованих змін до даного документу.«ФАУ засвідчує свою вдячність заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергію Глущенку за те, що Мінекономіки готове до конструктивного діалогу, чує громадськість і бізнес, приймає до уваги наші коментарі та зауваження щодо цього проєкту закону. Проте лишається ціла низка невирішених питань, які викликають серйозні занепокоєння і потребують якомога скорішого вирішення. В цьому аспекті ми вдячні «Бізнес Варті» за порозуміння, а також за згоду об’єднати зусилля в обговоренні проєкту закону №4600, випрацювавши спільні вектори нашого співробітництва», – зазначив О.Божко.Безпосередньо розглядаючи сам законопроєкт №4600 та проблемні питання, слід зазначити про вочевидь зміщений баланс обов’язків та відповідальності в бік суб’єктів господарювання, водночас з практично необмеженими та необґрунтованими повноваженнями державних службовців компетентного органу у здійсненні функцій державного нагляду та контролю.

Зокрема, прикладами можуть бути:

  • Стаття 20. Повноваження посадових осіб компетентного органу.

В проєкті закону №4600 присутня вимога Регламенту ЄС 625/2017 про проведення державних перевірок без попереджень (Регламент ЄС 2017/625, Article 9, p.4.), але не прийнята до уваги вимога р.2 тієї ж статті Регламенту, в якій зазначено, що компетентний орган виконує офіційний контроль на основі оцінки ризиків, для цілей виявлення порушень, що здійснюються за посередництвом шахрайських та оманливих практик. Це призводить до того, що механізм боротьби з шахрайськими та оманливими практиками перетворюється в загальний принцип державного контролю і застосовується до всіх без винятку суб’єктів господарювання.

  • Стаття 98. Загальні обов’язки компетентного органу при застосуванні заходів реагування.

Наявність порушення законодавства зобов’язує інспектора здійснити відповідні заходи, але факт наявності порушення виявляється на підставі лише абстрактного терміну – «обґрунтованої підозри», документальне підтвердження такого порушення вимагається «за наявності» тобто не є обов’язковим, але подібна необов’язковість не може фігурувати в законі.

Позиція ФАУ: підозра не повинна бути суб’єктивним висновком інспектора, адже фактично обґрунтована підозра – це звинувачення в порушенні законодавства, таке звинувачення повинне бути документально підтверджено у відповідності до норм процесуального права.

  • Стаття 99. Заходи у випадку виявлення порушення вимог законодавства про захист рослин.

Проєкт закону №4600 пропонує дати право компетентному органу скасовувати державну реєстрацію осіб, тобто фактично – припиняти їх підприємницьку діяльність в сфері захисту рослин. Підставою для такого скасування вказано «невідповідність особи вимогам, встановленим цим законом». Такі норми грубо порушують Господарський кодекс України, в ст. 51 якого вказані можливі причини припинення підприємницької діяльності, а саме: власна ініціатива підприємця, закінчення строку ліцензії,  припинення існування підприємця та рішення суду. Крім того, в статті 4 закону «Про основні засади державного нагляду та контролю» вказано, що виключно закон має встановлювати «вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності». Таким чином у цій редакції ст. 99 вступає в протиріччя з чинним законодавством України, знімає встановлені обмеження прав компетентного органу, що закладаючи додаткові корупційні ризики.

  • Стаття 19. Вимоги до посадових осіб компетентного органу.

Останні правки до проєкту закону №4600 Мінекономіки пропонують фактично звільнити посадову особу від відшкодування заподіяної особі шкоди. Термін «відшкодування шкоди» заміняється на «вживання в межах своєї компетенції заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої майнової (матеріальної) і моральної шкоди, притягнення винних до юридичної відповідальності»

На наш погляд фраза «вживання в межах своєї компетенції заходів…» – це неоднозначне визначення, спроба звільнити посадову особу від відшкодування збитків. У даному випадку доцільно повернути початкову редакцію ст. 19.

  • Стаття 21. Права та обов’язки операторів ринку.

Всім операторам ринку надано право перевіряти «…документи, які є підставою для здійснення заходів державного контролю та інших офіційних заходів» у фітосанітарних інспекторів та інших посадових осіб, які здійснюють заходи державного контролю. Але нічого не сказано про випадки, коли таких документів інспектор не надає. Зараз від такої документально непідтвердженої перевірки підприємець захищений Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», де в ст. 10 «Права суб’єкта господарювання» чітко вказані причини, за яких підприємець має право не допускати інспекторів до перевірки, проте законопроєкт №4600 пропонує зміни до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за якими цю статтю буде вилучено. З прийняттям даної редакції статті інспектор зможе починати перевірку лише з одним посвідченням, без інших дозвільних документів на виконання перевірки.«Це лише частина зауважень та коментарів ФАУ щодо цього проєкту закону, які ФАУ планує офіційно надати для подальшого обговорення з Мінекономіки в рамках засідань робочих груп та профільних комітетів. Ми вважаємо, що проєкт закону «Про захист рослин» потребує додаткового доопрацювання для цілей його наближення до законодавства ЄС, сприяння розвитку аграрного сектору в Україні, забезпечення продовольчої безпеки держави та її експортного потенціалу, а не додаткової регуляції аграрного сектору, зняття обмежень з повноважень та зменшення відповідальності з боку державних контролюючих органів.

Ми розуміємо про необхідність контролю в сфері захисту рослин, але закликаємо зважено підходити до введення нових процедур, дозвільних документів, перевірок, аби не збільшувати адміністративне навантаження на бізнес. ФАУ сподівається на виправлення в проєкті закону №4600 балансу між правами та обов’язками посадових осіб державної служби та суб’єктів господарювання», – підкреслив О.Божко.Президент ФАУ акцентував на тому, що адаптація чинного українського законодавства до законодавства ЄС – обов’язковий чинник успішної реалізації європейських прагнень України. Розуміння важливості цього процесу, а також конструктивна співпраця всіх гілок влади, бізнес-спільнот, громадських організацій та профільних асоціацій неодмінно дасть позитивний результат.