Новини

ФАУ вимагає відновити безперешкодний доступ на ввезення фумігантів на територію Херсонського порту

ФАУ вимагає відновити безперешкодний доступ на ввезення фумігантів на територію Херсонського порту

Фітосанітарна асоціація України (ФАУ) – некомерційна організація, що об’єднує компанії, котрі спеціалізуються у сфері фітосанітарної обробки зернових та технічних культур з метою захисту та збереження врожаю, сприяючи тим самим підтримці іміджу України як ведучого світового експортера зернових культур.

ФАУ є найбільшим об’єднанням компаній, які надають послуги з фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України. У цьому аспекті дуже важливим є створення сприятливого середовища для розвитку та ведення даного бізнесу в Україні. Зрозумілі та прозорі правила гри на ринку, чесна та передбачувана поведінка контрольних органів, відсутність регуляторних бар’єрів є життєво необхідними для повноцінного розвитку даної сфери діяльності.

Відповідно до положень ЗУ «Про морські порти України», одним із пріоритетних напрямків державного регулювання діяльності в морських портах України є забезпечення створення рівних і конкурентних умов ведення господарської діяльності та отримання послуг у морському порту.

При цьому, одним із принципів функціонування та розвитку морських портів є забезпечення чесної та прозорої конкуренції серед суб’єктів господарювання.

Саме тому несподівана відмова начальника м/п «Херсон-порт» Чорноморської митниці Держмитслужби України пана Тавожнянського Ю. В. підписувати листи-сповіщення кільком компаніям, членам ФАУ, про ввезення на територію порту фумігантів, котрі застосовуються для знезараження зернового вантажу в трюмах суден, а також супутнього технологічного обладнання, необхідного для виконання операцій по знезараженню, стала підставою для написання даного звернення.

На наш запит про причини відмови на ввезення вказаних матеріалів на територію порту ніяких роз’яснень надано не було. Натомість стали свідками, як інша компанія, котра також надає послуги з фумігації, мала безперешкодний доступ на ввезення фумігантів на територію порту. Це викликало занепокоєність вибірковість доступу, що наводить на підозри у штучній монополізації послуг по знезараженню та у штучному усуненню цінової конкуренції.

Таким чином, з боку посадовців м/п «Херсон-порт» було порушено Закон України «Про захист економічної конкуренції», згідно якого органи влади та адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Так, порушено п. 4 ст. 17 Закону України «Про морські порти України», за яким має бути оприлюднений порядок проходження прикордонного та митного контролю з метою недопущення обмеження прав суб’єктів господарювання на території митного кордону. Також були порушені принципи рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання, гласності та прозорості здійснення митної справи, зазначені у ст. 8 Митного Кодексу України.

З цього приводу 27 квітня ФАУ направила звернення до Державної митної служби України, Антимонопольного комітету та керівництву м/п «Херсон-порт» з вимогами повернути ситуацію у правове поле, дати розпорядження здійснити всі передбачені законом заходи для відновлення конкурентного середовища на території м/п «Херсон-порт» і унеможливлення повторення подібних прецедентів в майбутньому, адже гармонізація політики України у сфері конкуренції з принципами та відповідними актами ЄС була і залишається одним з пріоритетів процесу європейської інтеграції, а ефективність виконання вказаних актів полягає у застосуванні його положень у прозорий, своєчасний та недискримінаційний спосіб.