Новини

Деякі питання у законопроєкті «Про захист рослин» досі залишаються без належної уваги – Фітосанітарна асоціація України

Деякі питання у законопроєкті «Про захист рослин» досі залишаються без належної уваги – Фітосанітарна асоціація України

Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами у 2014 році, з того часу всі органи влади, які мають повноваження в сфері європейської інтеграції, повинні забезпечити ефективне виконання взятих міжнародно-правових зобов’язань.

Угода про асоціацію – це близько 350 актів Європейського союзу, положення яких повинні бути перенесені до національної системи України. Тому розробка ефективного механізму наближення українського законодавства до європейського стала ключовим елементом, який має безпосередній вплив на формування, реалізацію та оцінку державної політики України в цілому.

У квітні 2017 року в Україні було відкрито програму Twinning, одним з проектів якої в рамках підписаної Угоди передбачалось наближення законодавства у сфері захисту рослин, створення прозорих правил ведення бізнесу і здійснення однакового з ЄС державного регулювання. Також програмою було передбачено створення організаційного та функціонального аудиту, законодавчих та управлінських основ для забезпечення належного використання засобів захисту рослин, вдосконалення супутніх інспекцій, а також інших офіційних заходів за рахунок інтеграції відповідних законодавчих актів ЄС.

Провідним здобутком реалізації даної програми вважався проєкт закону «Про захист та карантин рослин», розроблений наприкінці 2019 року спільно з Держпродспоживслужбою. Документ визначав основи захисту і карантину рослин, обіг пестицидів, контроль з боку органів державної виконавчої влади, права і обов’язки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, створення системи державної реєстрації професійних операторів та користувачів у сфері захисту рослин.

Законопроєкт доопрацьовувався протягом 2020 року, проходили численні його обговорення в рамках профільних комітетів та асоціацій. Вже на початку 2021 року він був трансформований у новий, удосконалений проєкт закону №4600 «Про захист рослин», в якому були враховані пропозиції та зауваження ініціативних груп, профільних комітетів та бізнес спільнот, проте деякі питання досі залишаються без належної уваги, потребують подальшого розгляду та доопрацювання.

Так, законопроєктом №4600 передбачена можливість проведення окремих видів офіційних процедур приватними суб’єктами, уповноваженими на здійснення цього роду діяльності. Проте така можливість була суттєво обмежена порівняно з директивами ЄС, а саме – Регламентом Європейського Парламенту та Ради № 625/2017 про офіційні контрольні перевірки та іншу офіційну діяльність, згідно з яким компетентний орган передає визначені задачі офіційного контролю органам з делегованими повноваженнями або уповноваженим фізичним особам, якщо вони мають спеціальні знання, досвід, кваліфікований персонал, обладнання та інфраструктуру, необхідні для виконання делегованих задач офіційного контролю та мають відповідну акредитацію.

З цього приводу Фітосанітарна асоціація України (ФАУ) вважає, що для максимально ефективного державного контролю у сфері захисту рослин в Україні необхідне всебічне впровадження міжнародної практики щодо залучення приватного сектору та профільних бізнес асоціацій до здійснення окремих функцій держконтролю та інших офіційних заходів, перелік яких має бути уточнений та доповнений вже у наступній редакції законопроєкту.

«Така можливість залучення приватного сектору до виконання процедур державного контролю передбачена також у Регламенті (ЄС) 2016/2031, Директиві 2000/29/ЄС, Директиві 2009/128/ЄС, які регулюють питання передачі здійснення окремих функцій державного контролю та інших офіційних заходів на рівні ЄС. Вважаємо за необхідне продовжувати конструктивне обговорення статей законопроекту з безпосереднім залученням галузевих асоціацій та профільних бізнес спільнот щодо його вдосконалення та приведення у відповідність до законодавства ЄС. Зі свого боку, Фітосанітарна асоціація України виказує свою готовність прийняти безпосередню участь у подальшому доопрацюванні проєкту закону в рамках робочих груп та профільних комітетів з метою досягнення високого ступеню ідентичності законодавства України із законодавством ЄС у сфері захисту рослин, а також створення прозорих правил ведення бізнесу і державного контролю», – запевнив президент ФАУ Олександр Божко.