Новини

Положення законопроєкту №4600 не мають суперечити європейській практиці

Положення законопроєкту №4600 не мають суперечити європейській практиці

Вже кілька місяців поспіль продовжується опрацювання, узагальнення пропозицій та вдосконалення положень проєкту закону  № 4600 “Про захист рослин” в рамках спільної роботи ГО “Бізнес-Варта”, Фітосанітарної асоціації України (ФАУ) та компанії RISOIL.

Основна мета, що спонукала нас консолідувати зусилля над внесенням принципових, на наш погляд, змін до цього законопроєкту – це вдосконалення українського законодавства у сфері фітосанітарних заходів, вимог щодо обігу і застосування пестицидів, до процедур державного нагляду та контролю в зазначених сферах та приведення державного нагляду  та контролю у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Особлива увага у роботі над цим законопроєктом була приділена суттєвим розбіжностям між положеннями проєкту № 4600 щодо державного нагляду та вимогами Регламенту ЄС № 2017/625, котрий регулює офіційний контроль і іншу офіційну діяльність у сфері захисту рослин.

Аналіз законопроєкту виявив надмірне розширення дискреційних повноважень органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, спроби впровадити додатковий та надмірний контроль на суб’єктів господарювання, що може створювати умови виникнення додаткових корупційних ризиків та можливості для зловживання службовими повноваженнями, а це, у свою чергу, наносить репутаційну шкоду євроінтеграційному процесу України.

На наш погляд, проєкт закону № 4600, після його систематизації та вдосконалення, не має суперечити європейській практиці, не повинен створювати додаткові навантаження на суб’єктів господарювання. Посадові особи органу державної виконавчої влади не повинні самостійно визначати порядок та періодичність перевірок, здійснювати заходи державного контролю без завчасного повідомлення суб’єкта господарювання, не повинні отримувати безперешкодний доступ без попередження до місць здійснення державного контролю, при тому не маючи чітко визначеного  та задокументованого переліку підстав та механізмів проведення позапланових перевірок.

Окрім Регламентів ЄС, наша позиція щодо проєкту № 4600 також ґрунтується на відповідних, корелюючих з нормами ЄС,  положеннях чинного закону “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, який  безпосередньо пов’язаний  з розробленим проєктом і має виступати, так би мовити, предтечою у формуванні засад державного нагляду та контролю, передбаченого проєктом закону “Про захист рослин”. Саме закон про основні засади державного нагляду має передувати формуванню відповідних положень в законі “Про захист рослин”, забезпечувати підстави іншим змінам в законодавстві на шляху виконання зобов’язань України щодо створення однакового із ЄС режиму державного регулювання у сфері захисту рослин.
З цих причин, зареєстрований у Верховній Раді 5 серпня 2021 року проєкт закону № 5837  “Про основні засади державного нагляду (контролю)” неодмінно повинен внести корективи у послідовність розгляду та прийняття наведених вище законопроєктів.

На нашу переконливу думку саме зараз потрібно поставити законопроєкт № 5837 на розгляд в рамках робочих груп експертів та профільних асоціацій для його ретельного аналізу та внесення відповідних змін, які б привели у відповідність зміст документу до його покликання та основної мети – удосконалення засад та уніфікації процедури державного нагляду (контролю), виключення неефективних та обтяжливих норм та переорієнтації системи державного нагляду (контролю) з карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, збалансовуючи при цьому захист інтересів суб’єктів господарювання та держави, відповідальність бізнесу та чиновників.

ФАУ разом з “Бізнес-Вартою” підтримують євроінтеграційний вектор у  реформуванні законодавчої бази України задля створення ефективних правових механізмів та нормативно-правового регулювання, котрі є важливим індикатором дієвості системи регулювання у сфері господарської діяльності, балансом інтересів  держави та бізнесу, фактором забезпечення позитивного іміджу України, тому  ми готові до продовження обговорення та діалогу з Мінекономіки, профільним комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, народними депутатами щодо проєкту закону № 4600, а також до початку розгляду проєкту закону №5837.